یووین بزرگترین مرکز پیش بینی ورزشی و کازینو آنلاین

آموزش شرط بندی هاکی | یووین (پارت 2)

با ادامه آموزش شرط‌ بندی هاکی در سایت یووین ، بهترین سایت شرط بندی ایرانی با شما هستیم 

پیشبینی‌ تعداد گلهای زده شده در بازی هاکی روی یخ

 • بیشتر از ۲،۵ – درصورتیکه ۳ گل یا بیشتر در بازی زده شود، شرط برنده می‌باشد.
 • کمتر از ۲،۵– درصورتیکه کمتر از ۳ گل  در بازی زده شود یا هیچ گلی زده نشود، شرط برنده می‌باشد.

هندیکپ ۳ حالته

در هندیکپ سه حالته، لاین طوری تنظیم شده است که نتیجه مساوی نیز وجود داشته باشد، که به شما پتانسیل ۳ شرط را میدهد.

هندیکپ ۱-: شرط شما برنده می‌باشد درصورتیکه تیم‌ انتخاب شده با دو گل یا بیشتر برنده شود.

مساوی :شرط شما برنده میبشود در صورتیکه تیم‌ با هندیکپ ۱- دقیقا با اختلاف یک گل برنده شود.

هندیکپ ۱+ : شرط شما برنده میشود در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده بازی را برده یا نتیجه مساوی شود.
شرط‌ بندی هاکی

برنده پایان وقت قانونی

پیشبینی‌ برنده بازی در پایان وقت قانونی.

هندیکپ آسیایی و بیشتر / کمتر :مارکت آسیایی با توجه به نتیجه پایان وقت قانونی ثبت نتیجه میشود. شرط‌بندی زنده هندیکپ آسیایی با توجه به نتیجه بازی از زمان بسته شدن شرط به بعد ثبت نتیجه میشود. گلهای زده شده قبل از بسته شدن شرط حساب نمیشوند.
شرط‌ بندی هاکی

تعداد گلها

شرط‌بندی  روی تعداد گلهای زده شده توسط هر دو تیم در طی‌ “۶۰” دقیقه وقت قانونی بازی. گل به خودی حساب میشود.

مجموع گل زده شده توسط تیم‌

پیشبینی‌ مجموع گل زده شده توسط تیم‌ انتخاب شده.

 • بیشتر از “۰/۵” – درصورتیکه تیم‌ انتخاب شده یک گل یا بیشتر بزند، شرط برنده می‌باشد.
 • کمتر از “۰/۵” – درصورتیکه تیم‌ انتخاب شده هیچ گلی نزند، شرط برنده می‌باشد.
 • بیشتر از “۱/۵” – درصورتیکه تیم‌ انتخاب شده دو گل یا بیشتر بزند، شرط برنده می‌باشد.
 • کمتر از “۱/۵” – درصورتیکه تیم‌ انتخاب شده یک گل یا هیچ گلی نزند، شرط برنده می‌باشد.

گل به خودی حساب میشود.

اولین زننده گل / آخرین زننده گل / زننده گل بعدی : (First to Score / Last to Score / Next Goal)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ اولین گل / آخرین گل / گل بعدی را میزند. گل به خودی برای تیمی که گل به نفعش ثبت میشود، حساب میشود.

چنانچه بازی بعد از زده شدن یک گل لغو شود، تمامی‌ شرطهای روی زننده اولین گل معتبر می‌باشد، و شرطهای روی زننده آخرین گل لغو میشوند، شرط تیم‌ زننده گل بعدی در صورتی‌ که پس از بسته شدن شرط گلی‌ زده شده باشد، معتبر و چنانچه گلی‌ زده نشده باشد، لغو میشود.

درصورتیکه قبل از زده شدن گل، بازی لغو شود، تمامی شرطها لغو میشوند.
شرط‌ بندی هاکی

مساوی شرط فسخ

پیشبینی‌ تیم‌ برنده. چنانچه بازی مساوی شود، شرط لغو و مبلغ شرط بسته شده بازگردانده میشود.

هر دو تیم‌ گل بزنند

 • بله : هر دو تیم‌ گل بزنند.
 • خیر : هیچیک از دو تیم‌ گل نزند.

درصورتیکه هر دو تیم‌ قبل از لغو بازی گل زده باشند، شرط معتبر می‌باشد.

حاشیه برد

پیشبینی‌ تیم‌ برنده و تفاوت گل زده شده. شامل وقت اضافه و پنالتی نهائی تعیین کننده نیز می‌باشد.

صعود

چنانچه تیم‌ قبل از انجام بازی انتخاب شده حذف شود، تمامی‌ شرطهای صعود لغو میشوند.

شرط صعود شامل وقت اضافه و پنالتیهای تعیین کننده می‌باشد.

برد دوره

در صورتیکه، تعداد بازیهای اعلام شده توسط لیگ، کامل نشده یا تغییر کند، شرطها لغو میشوند.

سر به سر

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ به دورهٔ بالاتر در تورنمنت می‌رسد. چنانچه یک یا دو شرکت کننده موفق به شروع نشوند، شرط فسخ میشود و پول شرط‌بندی شده به شما بازگردانده میشود.

گلزن اول / گلزن آخر / گلزن هر زمان

شرط گل بازیکنها، چنانچه بازیکن در مسابقه شرکت نداشته باشند، لغو میشود، همینطور شرطی که روی بازیکن برای زدن اولین گل بسته میشود و بازیکن در بازی نباشد و یا بعد از زدن اولین گل وارد زمین شود، لغو میشود.

چنانچه بازی بعد از زدن اولین گل لغو شود، شرط گل اول حساب میشود، اما گل آخر و هر زمان لغو میشوند.

چنانچه بازی قبل از زدن گل (گل اول) لغو شود، تمامی‌ شرطها روی اولین زننده گل لغو میشوند.

اولین / آخرین زننده گل در ان اچ‌ ال : First to Score/Last to Score for NHL

شرط اینکه کدام تیم‌ زننده اولین / آخرین گل  می‌باشد، وقت اضافه برای این نوع شرط حساب میشود.

چنانچه بازی بدون گل تمام شود، تیم‌ برنده پنالتیهای تعیین کنندهٔ پایان بازی، زننده گل اول و آخر محسوب میشود.

چنانچه بازی بعد از زدن گل اول لغو شود، تمامی‌ شرطهای زننده اولین گل حساب میشود، شرطهای زننده گل دوم لغو میشوند.

چنانچه بازی قبل از زدن گل رها شود، تمامی‌ شرطهای گل اول / گل آخر لغو میشوند.

زوج / فرد : Odd/Even

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن جمع گلهای زده شده در بازی.

هر بازی که مساوی (۰-۰) تمام شود،تعداد گل زوج محسوب میشود.

نتیجه دقیق : Exact Score

پیشبینی‌ نتیجه دقیق در پایان بازی (غیر از ان اچ‌ ال).

چنانچه نتیجه بازی در لیست شرایط پیشنهاد شده از ما نباشد، شرطها بازنده حساب میشوند.

شانس دوبرابر : Double Chance

شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بستن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک شرط را می‌دهد.

گزینه‌های زیر موجود می‌باشد :

 • * ( ۱ ) یا ( X ) – چنانچه تیم‌ میزبان بازی را ببرد و یا بازی مساوی شود، شرط برنده است .
 • * ( X ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ میهمان برنده شود، این شرط برنده است .
 • * ( ۱ ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی به نفع تیم‌ میزبان و یا میهمان تمام شود، این شرط برنده است.

زمان زدن گل اول در هاکی روی یخ : Time of 1st Goal

چنانچه بازی بعد از زده شدن گل اول لغو شود، شرط معتبر می‌باشد.

چنانچه بازی قبل از زده شدن گل اول لغو شود، شرط لغو میشود.

درصورتیکه بازی بدون گل تمام شود, شرطها لغو میشوند.

به محض اینکه بازی شروع شود، “دقیقه یک” به حساب می‌آید، مثلا : گل زده شده در دقیقه “۲۴:۱۶” در ثبت نتایج، دقیقه “۲۵:۰۰” ثبت میشود.

وقت اضافه : Overtime

پیشبینی‌ اینکه آیا بازی به وقت اضافه می‌رسد یا خیر.

بیشترین گل 

پیشبینی‌ اینکه بیشترین گل در کدام پریود زده میشود.

چنانچه بیشترین گل زده شده در دو پریود یا بیشتر به یک اندازه باشد، شرط لغو میشود.

وقت اضافه حساب نمی‌شود (شامل ان اچ‌ ال).

اولین تیم‌ زننده “۳” گل

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ اولین زننده سه گل می‌باشد، شامل وقت اضافه برای این نوع شرط در تمامی‌ لیگها می باشد.

نتیجه تمامی‌ پنالتیهای تعیین کننده پایان بازی، برای تیم‌ برنده یک گل محسوب میشود.

مثلا: درصورتیکه تیم‌ `الف` اولین زننده گل در پنالتیهای تعیین کننده باشد با نتیجه “۲-۲” در پایان زمان قانونی، و تیم‌ `بی`برنده پنالتیها باشد، تیم‌ `بی` اولین زننده “۳” گل حساب میشود.

جایگاه نهایی

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ در جایگاه نهایی در لیگ، جلوتر خواهد بود.

چنانچه یک یا دو شرکت کننده موفق به شروع نشوند، شرط فسخ میشود و پول شرط‌بندی شده به شما بازگردانده میشود.

شوت در چهارچوب دروازه

شرط شوت در چهارچوب شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد.

برد یا باخت شرط با توجه به مجموع تعداد شوتهای داخل چهارچوب از طرف هردو تیم‌ و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد.

سقوط

چنانچه تیمی قبل از شروع فصل از لیگ / تورنمنت حذف شود، تمامی‌ شرطهای این مارکت لغو میشود و لاین جدید باز میشود.
شرط‌ بندی هاکی

برنده (قهرمان)

شرطها بر اساس جایگاه نهایی تیم‌ در لیگ / تورنمنت ثبت نتیجه میشود.

برنده گروه : شرطها بر اساس جایگاه نهایی تیم‌ در گروه ثبت نتیجه میشود.

نتیجه دوره

در صورتیکه، تعداد بازیهای اعلام شده کامل نشده یا تغییر کند، شرطها لغو میشوند.

مرحله حذف شدن

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخاب شده، در چه مرحله‌ای از دوره مسابقات حذف میشود

واع پیش بینی در هاکی روی یخ

نتیجه گیری

شرط‌ بندی هاکی روی یخ با توجه به نتیجه نهایی بازی با احتساب وقت اضافه و پنالتی ثبت نتیجه میشوند. در صورتیکه بازی به پنالتی‌های پایان بازی برسد، کّل پنالتی‌های به ثمر رسیده توسط تیم‌ برنده، یک گل حساب میشود.
شرط‌ بندی هاکی

بازی هاکی خیلی پر طرفدار است و خیلی راحت میتوان از هاکی کسب درآمدکنیم ما شرط بندیهاکی  را تو این مقاله به شما اموزش دادیم تا بتونید در یک سایت پیش بینی آنلاین معتبر مثل یووین که من بهش اطمینان دارم و داخل ان بازی میکنم یا هر سایتی که میدونید معتبر هست و درگاه مستقیم دازه ثبت نام کنید و شروع کنید به کسب در امد کنید. یووین سایت شرط بندی معتبر یا سایت شرط بندی با واریز مستقیم آماده حضور گرم شماست .

برای دیدن بهترین سایت شرط بندی ایرانی اینجا کلید کنید.

همین حالا بازی کن

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

بالا